Friday, June 20, 2008

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMembangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi Negara Malaysia.

VISI SMK KIJAL

SMK Kijal sebagai Sebuah Sekolah Cemerlang di Daerah Kemaman

MISI SMK KIJAL

Meningkatkan Pengurusan Pentadbiran sekolah, Akademik, Kokurikulum, Sahsiah dan Kesejahteraan Pelajar, Pembangunan Fizikal, Kemudahan dan Persekitaran sekolah, Asrama dan Perhubungan komuniti untuk merealisasikan visi sekolah yang ditetapkan.